عناوین مطالب : 

دكتر محمد جواد ايرواني

بسمه‌ تعالی‌

خلاصه‌ سوابق‌ علمی‌، تجربی‌ و اجتماعی‌ دکتر محمدجواد ایروانی‌

مشخصات‌ فردی‌:

محمد جواد ایروانی

متولد ۱۳۳۲‌

تحصیلات‌ ، زبان خارجی:

دیپلم‌ در رشته‌ ریاضی‌

لیسانس‌ علوم‌ بانکی‌ با درجه‌ ممتاز

فوق‌لیسانس‌ در مدیریت‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ با درجه‌ ممتاز‌

گذراندن‌ دوره‌ مابعد فوق‌لیسانس‌ در بانکداری‌ بین‌المللی‌ـ  Practical Training Course

دکتری‌ مدیریت‌ (سیاست‌گذاری‌) با درجه‌ عالی‌ از دانشکده‌ مدیریت‌ دانشگاه‌ تهران‌

مسلط‌ به‌ زبانهای‌ انگلیسی‌ و عربی

سوابق‌ کاری‌‌:

سمتهای‌ قبلی‌ :

مأموریت‌ موقت‌ از طرف‌ بانک‌ ملت‌ در شرکت‌ بازرگانی‌ دولتی‌ ایران‌ GTC1358

رییس‌ شعبه‌ ارزی‌ ممتاز بانک‌ ملت‌۱۳۵۸

رییس‌ اداره‌ امور ارزی‌ شعب‌ بانک‌ ملت‌ و مسئولیت‌ در ادغام‌ اموربین‌الملل‌ ده‌ بانک‌۱۳۵۹-۱۳۵۸

معاون‌ اداره‌ کل‌ اموربین‌الملل‌ بانک‌ ملت‌۱۳۶۰-۱۳۵۹

عضو هیئت‌ مدیره‌ بانک‌ ملت‌۱۳۶۳-۱۳۶۰

عضو هیئت‌ مدیره‌ مرکز تهیه‌ و توزیع‌ مواد شیمیایی‌ (وزارت‌ بازرگانی‌)۱۳۶۳

رئیس‌ هیئت‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌ مرکز تهیه‌ و توزیع‌ کاغذ و چوب‌ (وزارت‌ بازرگانی‌)۱۳۶۴-۱۳۶۳

وزیر اموراقتصادی‌ و دارایی‌:

ــ رئیس‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌۱۳۶۸-۱۳۶۴

ــ رئیس‌ کمیته‌ تخصیص‌ ارز۱۳۶۸-۱۳۶۴

ــ عضو شورای‌ اقتصاد۱۳۶۸-۱۳۶۴

عضو منصوب از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی در هیئت‌ تطبیق‌ آئین‌نامه‌های‌ هیئت‌ وزیران‌

‌با  قوانین و مقررات‌ کشور‌۱۳۷۱-۱۳۶۸

قائم‌ مقام‌ وزیر جهاد سازندگی‌۱۳۷۶ ـ ۱۳۶۸

ــ مسئولیت‌ پروژه‌ ادغام‌ و تفکیک‌ وظایف‌ بین‌ وزارت‌ جهادسازندگی‌ و وزارت‌ کشاورزی‌

ــ شرکت‌ در کمیته‌ تنظیم‌ بازار کالا

عضو و نایب رئیس کمیسیون اعطاء نشانهای دولتی کار و خدمت                      ۱۳۷۶ ـ۱۳۷۰

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)۱۳۸۶ ـ ۱۳۷۶

مشاور وزیر بازرگانی و نماینده وزیر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی                                      ۱۳۸۳ ـ۱۳۷۸

عضو کمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام۱۳۹۱ ـ ۱۳۷۶

سمتهای‌ فعلی‌ :

عضو مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌تاکنون‌‌ـ ۱۳۸۱

عضو کمیسیون نظارت مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌تاکنون‌‌ـ ۱۳۸۴

اقدامات‌ شاخص در مسئولیت‌های‌ اجرایی‌

ــ نقش‌ محوری‌ در ادغام‌ امور بین‌الملل‌ ده‌ بانک‌ ادغام‌ شده‌ در بانک‌ ملت‌

ــ ایجاد محورهای نهادی در فعالیت‌های دوران وزارت بازرگانی (مرکز تهیه و توزیع کاغذ و چوب)

ــ سازماندهی‌ و هدایت‌ تخصیص‌ بهینه‌ ارز در شرایط‌ محدودیت‌های‌ شدید ارزی‌ دوران‌ جنگ‌ ۱۳۶۸-۱۳۶۴، بمباران

پایانه ها و مخازن نفتی ، کاهش قیمت نفت به پنج دلار هر بشکه و کاهش ارزش دلار و بالمآل کاهش شدید درآمدهای کشور (درآمد ارزی سال ۱۳۶۵ ، ۷/۵ میلیارد دلار )بدون‌ هیچگونه‌ بدهی‌ معوق ارزی‌ و باز پرداخت کلیه بدهی های رژیم گذشته ، در زمان‌ تصدی‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌

ــ تجدیدساختار و نظم‌دهی‌ به‌ مؤسسات‌ بیمه‌ ومصوب نمودن قانون اداره بیمه های کشور در زمان تصدی وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌

ــ تأسیس‌ دانشکده وزارت امور اقتصادی و دارائی ، شرکت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ ایران‌ و تشکیل سازمان حسابرسی در زمان تصدی وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌

ــ ساماندهی‌ مطالعات‌ مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ VAT و تهیه‌و ارائه لایحه‌ VAT، با تأسیس دفتر مطالعات مالیاتی ۱۳۶۶

ــ بازنگری‌ و مصوب‌ نمودن‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌

ــ مسئولیت‌ برنامه‌ تفکیک‌ بودجه‌ جاری‌ از عمرانی‌، استانی‌ نمودن‌ اعتبارات‌ و سازمان‌دهی‌ نظام‌ غیرمتمرکز در جهادسازندگی‌ از طریق‌ تأسیس‌ سازمانهای‌ جهادسازندگی‌ (ساختار پیشتاز در سازماندهی‌ غیرمتمرکز)، که در دستگاههای اجرائی کشور تکثیر شده است .

ــ طراح‌ و مجری‌ طرح‌ خودکفائی‌ لبنیات‌ کشور (از طریق مدل نهادسازی با تجربه موفق)

ــ مسئول‌ پروژه‌ تفکیک‌ وادغام‌ وظایف‌ جهادسازندگی‌ و وزارت‌ کشاورزی‌ وطراحی مدل وتجربه موفق در اجرا

ــ مطالعه‌ گسترده‌ و فراگیر (پنج‌ مطالعه‌ موردی‌‌، یک‌ مطالعه‌ میدانی‌) ظرف‌ چهار سال‌ در رابطه‌ با ویژگی‌ و کارکرد نهادی‌ فعالیت‌های‌ جهادسازندگی‌ (در کتاب‌  نهادگرایی‌ و جهادسازندگی‌ مستند گردید ‌)

ــ تحول ساختاری،کارکردی و مدرن سازی‌ مجموعه‌ ستاد اجرایی‌ فرمان‌ حضرت‌ امام‌(ره‌) و کاهش‌ و حدف‌ تصدی‌گری‌های‌ اقتصادی‌ در چهارچوبی‌ نوین‌ با مدیریت‌ پیشرفته‌ ، کارآمد و ساختارهای‌ مجازی‌ و نخبه‌گرا

تدریس‌ در دروس‌‌:

ــ بانکداری بین‌المللی۶۰ ۱۳ـ ۱۳۵۸

ــ پول‌‌، ارز و بانکداری‌‌، سمینار در امور اقتصادی‌‌، سازمان‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بین‌المللی‌‌، سیاست‌ها

و بازارهای‌ پولی‌ و مالی‌‌، دوره‌ کارشناسی ارشد و دکتری                  ۱۳۶۸ تاکنون

سوابق علمی ـ پژوهشی :

۱ـ عضو هیأت امنا دانشگاه شهید بهشتی۸۲ـ۱۳۷۸

۲ـ عضو «شورای مشورتی بررسی‌های اقتصادی» رئیس جمهور۷۶ـ۱۳۷۴

۳ـ عضو کمیسیون علمی راهبردی تحقق چشم‌انداز و رئیس کمیته «دولت و مردم» برای تبیین جایگاه دولت و مردم در برنامه‌های پنجساله مربوط به چشم‌انداز۱۳۸۱

۴ـ عضو شورای مرکز آموزش‌های عالی بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی۱۳۷۹

۵ـ کارشناس رسمی وعضو هیئت مدیره کارشناسان ومشاوران حقوق رسمی (موضوع ماده ۱۸۷ قانون

برنامه سوم)۱۳۸۲

۶ـ عضو هیئت مدیره انجمن علمی اسلام و پیشرفتتاکنون ـ ۱۳۸۱

۷ـ تأییدیه مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۵ هیئت ممیزه و ارزشیابی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) در مورد عضویت

هیئت علمی از ۱/۱/۱۳۷۵۱۳۷۵

۸ـ نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای توسعه افریقا UNECA و شرکت در همایش‌های دوسالانه آن در قاره افریقا

۹ـ عضو نشست صاحب‌نظران اقتصادیاز سال ‌۱۳۷۷

۱۰ـ عضو کمیسیون اقتصاد، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظامتاکنون ـ‌۱۳۸۱

۱۱ـ عضو کمیسیون امور تولیدی و زیربنائی مجمع تشخیص مصلحت نظامتاکنون ـ ۱۳۸۱

۱۲ـ عضو کمیسیون خاص چشم‌انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظامتاکنون ـ ۱۳۸۱

۱۳- عضو هیئت امناء مؤسسه پژوهشی برنامه¬ریزی و اقتصاد کشاورزیتاکنون ـ ۱۳۹۰

تألیفات‌:

ــ درآمدی‌ بر نظریه‌ نهادی‌ (کتاب‌)

ــ مکتب‌ نهادگرائی‌ و جهادسازندگی‌ (کتاب‌)

ــ علائم‌ بحران‌ در اقتصاد رژیم‌ صهیونیستی‌ (کتاب‌)

ــ نهادگرائی و نظام مالی پولی و مالی ژاپن  ، در حال چاپ‌‌

ترجمه ها :

ــ تجارت‌ در آینده‌‌ـ انتشارات‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ (ترجمه‌‌ـ کتاب‌)

ــ آزادسازی‌‌، جهانی‌سازی‌ و توزیع‌ درآمد تألیف‌ دانشگاه‌ سازمان‌ ملل‌ (ترجمه‌‌‌)، ۱۳۷۸

ــ تغییرات‌ نهادی‌ در چین‌ ماقبل‌ نوسازی‌ و دوران‌ نوسازی‌ ( ترجمه‌‌ـ کتاب‌)

ــ شناخت‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ (ترجمه‌‌ـ کتاب‌)

بخشی‌ از پژوهشها مطالعات‌‌ و مقالات‌‌

ارزیابی‌ پیرامون‌‌: ریشه‌ها و پیدایش‌ و تطورات‌ WTO, GATT, ITO ‌ـ پیش‌بینی‌ تحولات‌ در بازرگانی‌ نظام‌ پولی‌ بین‌المللی‌ در سالهای‌ آتی (پیش بینی جنگ ارزی) ‌‌ـ و بررسی‌ کلان‌ الحاق یا عدم‌ الحاق یران‌ به‌ WTOو استراتژی‌های‌ پیشنهادی برای‌ اقتصاد ایران‌ ، ۱۳۷۴

The Roots, Foundation and Growth of ITO, GATT and WTO, Forecasting of the Evolutions in the international trade and monetary system, Macro-Survey of Iran’s Dilemma to Join WTO and the strategies proposed for Iran’s Economy- 1995

نهادسازی: گامی به سوی توسعه نظام راهبری بنگاه در ایران-حسابرس-شماره ۳۲ – بهار ۱۳۸۵

بررسی و ارائه راه حل برای مشکل نان کشور – ۱۳۷۴

بررسی و تحقیق پیرامون اهمیت ایجاد فرایندهای ارتباطی در رابطه با زیر بخش های تولیدی و جهاد و پیشنهاد تشکیل شورای لبنیات کشور – بهمن ۱۳۷۳

جایگاه بخش کشاورزی در برنامه جامع توسعه اقتصادی کشور – ۱۳۷۶

سیاست بلندمدت توسعه اقتصادی کشور – ۶۸-۱۳۶۴

سیاست های مالیاتی ( مالیات بر ارزش افزوده ) – ۶۸-۱۳۶۴

شرط موفقیت  بخش تعاونی در اقتصاد ایران – ۱۳۶۷

سیاست های اعتباری کاربردی در بخش کشاورزی -۱۳۶۷

پژوهشی پیرامون چگونگی اجرای برنامه توسعه اول توسعه و سیاست های اقتصادی – ۱۳۷۳

مبانی تئوریک فلسفی مدیریت اسلامی -۱۳۷۳

تحقیق و ارزیابی پیرامون سیاست های پولی ایران در دهه اخیر و اثرات آن در متغیر های کلان اقتصادی – ۱۳۷۴

نقدی بر متدولوژی تحقیق در اقتصاد نئوکلاسیکی – ۱۳۷۴

خلاصه گزارش جذب و حمایت از سرمایه گذاری های مشترک – ۱۳۷۳

کارایی سیاست های متمرکز بر نرخ ارز در اقتصاد ایران

تبیین ویژگی های فرهنگ مدیریت جهادی – ۱۳۷۸

آسیب شناسی فرهنگ جهادی – ۱۳۸۳

ظرفیت سازی نهادی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز-مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴-ظرفیتها و بایستگی ها-چالشها و فرصتها جلد دوم(دولت-سیاست داخلی و اصل ۴۴) – ۱۳۸۵

مقایسه دو سا مانه نهادی و سنتی    (همایش علمی و فرهنگ جهادی )  – ۱۳۸۶

مالیات بر ارزش افزوده یک زیر بنای مهم برای توسعه اقتصادی   ( ارائه شده در موسسه مطالعات دین و اقتصاد)- ۱۳۸۶

نهادی  کردن اصل ۴۴ قانون اساسی ، رشد و عدالت    ( همایش اصل ۴۴) – ۱۳۸۶

مبانی بانکداری بدون  ربا ( اسلامی ) و بانکداری  ربوی  (  سنتی  ) چالش های اساسی  و راهکارهای  پیشنهادی   ( همایش بازنگری در قوانین نظام بانکی   ) – ۱۳۸۶

A Review of the Research Findings on Institutionalism and Jahade-Sazandeghi

فرهنگ جهادی  الگوی نهضت خدمت رسانی

روابط عمومی  ،  نهادی  محوری در دنیای معاصر

سیاست های پولی ایران در دهه اخیر و اثرات آن بر  متغیر های کلان اقتصادی  ۱۳۷۴

مالیات بر ارزش افزوده – ۱۳۸۶

بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی    – ۱۳۸۷

ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست های کلی اصل ۴۴ در راستای رشد و عدالت  – ۱۳۸۶

ضرورت تدوین سند چشم انداز – ۱۳۸۷

نگاه امام نهادی بود به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب – ۱۳۸۷

تبیین ویژگیهای فرهنگ مدیریت جهادی-جشنواره شهید رجایی – ۱۳۷۸

طرحی نو، بنیادین و جامع در زمینه چگونگی اداره امور بانکی کشور – ۱۳۸۱

اصلاح الگوی مصرف-ماهنامه مهندسی فرهنگی-سال سوم-شماره ۲۹و۳۰ – ۱۳۸۸

ظرفیت سازی نهادی نقطه اهرمی تحقق اهداف تحول اقتصادی – ۱۳۸۸

موضع راهبردی ایران اسلامی در مورد فلسطین – ۱۳۸۸

بررسی شاخص رقابت پذیری جهانی و فضای کسب و کارجایگاه ایران و بایسته های آن(ارائه شده در همایش تحقق اهداف اقتصادی چشم انداز ) – ۱۳۸۹

مسیر تحقق چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران(ارائه شده در همایش نقش مدیریت راهبردی در تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران) – ۱۳۸۹

سیاست های کلی اصل ۴۴ راهی به سوی توسعه مالکیت ملی و عدالت اجتماعی – ۱۳۸۹

سرمایه فکری، تعالی سازمانی و کمیته امداد امام خمینی(ره)(ارائه شده در همایش مدیریت سرمایه های فکری و تعالی سازمانی) – ۱۳۸۹

نقش آفرینی طلا در چشم انداز پولهای جهان روا – ۱۳۹۰

ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی  – ۱۳۹۰

بررسی راهبردهای مقاومتی در اقتصاد ایران- ۱۳۹۱

عملکرد بازار آتی سکه ونیز برنامه راه اندازی بازار آتی ارز و خطرات آن برای اقتصاد کشور – ۱۳۹۱

نیم نگاهی به بورس ارز و رها کردن سیاست نرخ مرجع برای کالاهای اساسی، ضروری و سرمایه ای – ۱۳۹۱

طراحی مفهومی مدل استخراج ویژگیهای نهادی  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – ۱۳۹۱

محتوی بعضی از کتب چاپ شده درسایت  www.iravany.com  در دسترس می باشد .

استاد مشاور ،  راهنما و داور رساله های فوق لیسانس و دکتری از جمله ‌‌:

ــ بررسی اثرات سیاستهای آزاد سازی و تعدیل اقتصادی بر وضعیت صنایع روستائی اردبیل

استاد داور              مرکز آموزش امام خمینی                 رساله فوق لیسانس          ۱۳۷۹

ــ بررسی ساختار سازمانی مدیریت امور بین الملل بانک تجارت و تطابق آن با وظایف محوله

استاد ناظر              دانشگاه تهران                               رساله فوق لیسانس         ۱۳۸۰

ــ تأثیر مدیریت مبتنی بر ارزشهای اسلامی ( مدیریت ارزشها ) بر رضایت شغلی کارکنان

استاد مشاور            دانشگاه آزاد تهران مرکز                   رساله فوق لیسانس         ۱۳۸۳

ــ طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

استاد داور             دانشگاه تهران                                 رساله دکتری تخصصی    ۱۳۸۳

ــ طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکتهای مشترک بین المللی مقیم ایران و …

استاد ناظر              دانشگاه تهران                                رساله دکتری تخصصی    ۱۳۸۳

ــ مدل ارزیابی عقد فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا

استاد راهنما           دانشگاه تهران                                 رساله دکتری تخصصی    ۱۳۸۳

ــ تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی در خدمات حمل و نقل دریائی ایران

استاد داور             دانشگاه تهران                                رساله دکتری تخصصی    ۱۳۸۳

ــ تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی امنیت اقتصادی ایران

استاد داور             دانشگاه عالی دفاع ملی                     رساله دکتری تخصصی    ۱۳۸۵

ــ بررسی تأثیر امنیت سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

استاد داور             دانشگاه عالی دفاع ملی                     رساله دکتری تخصصی    ۱۳۸۵

ــ سیاست¬های پیشنهادی برای مدیریت جنگلهای زاگرس با رویکرد بهبود و حفظ ذخیره منابع آب

استاد داور             دانشگاه تهران                                رساله دکتری تخصصی    ۱۳۸۷

ــ شناسائی مزیت¬های رقابتی موردنیاز برای حصول آرمانهای اقتصادی چشم¬انداز بیست ساله

استاد مشاور          دانشگاه امام صادق (ع)                     رساله کارشناسی ارشد    ۱۳۸۷

ــ بررسی شناخت تهدیدات اقتصاد ملی و ارائه الگوی ارزیابی آنها

استاد داور             دانشگاه عالی دفاع ملی                   رساله دکتری تخصصی    ۱۳۸۷

مسئولیتهای‌ اجتماعی‌ :

عضو مؤسس و عضو‌ هیئت‌ مدیره‌ مؤسسه‌ فرهنگی‌‌ـ ورزشی‌ استقلال‌ ایران‌۱۳۸۶ ـ ۱۳۶۸‌

عضو هیئت‌ امنا  جمعیت‌ دفاع‌ از ملت‌ فلسطین‌۱۳۷۹ تاکنون

‌ عضو هیأت مؤسس و رئیس شورای مرکزی‌ کانون جهادگران جهاد سازندگی‌۱۳۸۴ تاکنون‌

pixelstats trackingpixel
0

 1. علی صدیق گفت:

  با سلام

  احتراما سوالی داشتم

  چطوری میشه با جناب دکتر ایروانی در تماس بود .

  با تشکر

  0
 2. مختارخورسي جانبازوبرادرشهيدازروستاي گلحصارشهرستان ري گفت:

  باسلام اقاي دكترايرواني طَي مصوبه توسعه روستايي نهادرياست جمهوري راه اندازي توليدي هاي مستقردرروستاها،كارخانه اي جهت ٦٠نفراشتغال بامشقت زياد جهت توليدكيسه هاي معدني پتروشيمي يكسال ونيم است طرح دركارگروهاي استانداري تهران ومعاونت توسعه روستايي تاييدنهايي وپس ازيكسال ونيم تفاهم شدكه به كمك بنيادعلوي واستانداري وتوسعه روستايي طرحهاي تاييدشده به بانك سينامعرفي وتسهيلات خريدماشين الات وسرمايه درگردش وانشالله راه اندازي شوند اقاي دكتربخاطرجوان ومردروستايي كه بيكارمانده اندوانشالله مشغول بكارشوند اقاي دكترشمارابه خداحمايت كنيد تابروكراسي اداري مانع راه اندازي اين كارخانه هاي روستاهاي كشورنشود وروستايي قدردان وتشنه ي تلاش وكاراست وانشالله اين طرحها موفق خواهندشد.جانبازوبرادرشهيد مختارخورسي مجري طرح روستاي گلحصارشهرستان ري ٠٩١٢١٣٨٩٠٢٨ اجركم عندالله

  0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *