عناوین مطالب : 

دكتر داود حسين پور

هیئت علمی سایت :

 دکتر داود حسین پور

دکترای رشته مدیریت -گرایش تصمیم گیری

مشخصات فردی:
دکتر داود حسین پور
تاریخ تولد: ۱۳۴۸
مرتبه علمی: استادیار
سوابق تحصیلی:
دکترای رشته مدیریت -گرایش تصمیم گیری از دانشگاه علامه طباطبایی
فوق لیسانس مدیریت -گرایش سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه تهران
لیسانس رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تهران
دوره های آموزشی تخصصی :
دارای گواهینامه آموزشی در :

 • مدیریت کیفیت آموزش عالی
 • مدیریت استراتژیک در آموزش عالی
 • بهره وری در آموزش عالی
 • مدیریت در محیط آموزشی
 • دوره توجیهی مدیریت آموزش عالی
 • دوره تحول در نظام اداری کشور
پایان نامه ها :
 • نقش سیستهای اطلاعاتی مدیریت در بهبود مدیریت مدیران عالی  ( دوره کارشناسی ارشد ، ۱۳۷۴)
 • طراحی و تبیین الگوی تصمیم گیری استراتژیک در آموزش عالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دوره دکتری ، ۱۳۸۳)
استخدام حرفه ای(سوابق شغلی و اجرائی):
 • عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • رئیس مرکز کارآفرینی و رشد علم و فناوری علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیر گروه مدیریت کارآفرینی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
 • دبیر منطقه دو(شمالغرب کشور) دانشگاه آزاد اسلامی
 • رئیس شورای طرح و برنامه منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدیر گروه مطالعات سیستمی مرکز بهبود سیستمها و روشها
 • مسئول فرهنگی جهاد دانشگاهی (پردیس قم- دانشگاه تهران)
 • مسئول اداری مالی جهاد دانشگاهی (پردیس قم- دانشگاه تهران)
علایق و سوابق آموزشی و پژوهشی :
به مدت ۱۲ سال سابقه تدریس در دانشگاههای زیر:

 • دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
 • پردیس قم دانشگاه تهران
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد های مرند و تبریز و قزوین
 • مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذزبایجان شرقی
 • دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
 • دانشگاه پیام نور مرکز مرند
 • برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی برای دستگاههای اجرائی استان آذربایجان شرقی(مدیریت آینده-حفظ و ارتقاء کرامت مردم در نظام اداری-  تحول اداری – فساد اداری- سازمانهای یادگیرنده- طراحی ساختار سازمانی،استراتژیهای کارآفرینی ، تیم کاری ، …)
دروس تدریسی و مورد علاقه :
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک کارآفرینی
 • برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
 • مبانی کارآفرینی
 • روش تحقیق
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • تئوریهای مدیریت
 • مباحث ویژه در مدیریت
سوابق پژوهشی و انتشاراتی :
 

  مقالات:

 • اهداف و ساختار سازمانی;
 • دانستنیهای مدیریت (  ۷ شماره)
 • بهره وری در صندوقهای قرض الحسنه
 • الگوی تصمیم گیری استراتژیک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • آسیب شناسی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در نظام اداری ایران
 • فناوری اطلاعات و رابطه آن با استقرارمدیریت دانش
 • اثر دولت الکترونیک در تحقق استراتژیهای سازمان ثبت احوال کشور
 • کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در تخصیص اعتبارات ویژه پژوهشی
 • ارزیابی راهبردهای حفظ و نگهداری نیروی انسانی و بررسی تاثیر آن بر رضایت  و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی بانک ملت)
 • وی‍‍‍ژگی های سازمانی و تاثیر آن بر کار آفرینی سازمان
 • رابطه بین عوامل محیطی موثر بر برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی کشور

طرحهای تحقیقاتی:

 • طراحی و تدوین برنامه جامع دانشگاههای منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی;
 • عضو تیم طراحی الگوی نظام نظارتی مطلوب در نظام اداری ایران
 • عضو تیم بازنگری و طراحی ساختار دانشگاه تهران
 • طراحی معیارهای کارآفرینی سازمانی با رویکرد دانشگاه تمدن ساز در دانشگاه علامه طباطبائی
 • طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیر داخلی فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیر گروه مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی الغدیر تبریز
 • عضو کمیته منتخب هیات ممیزه منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی
 • رئیس شورای طرح و برنامه منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مرند
 • رئیس کمیته کارگروه نظام تحول اداری شهرستان مرند
 • مدیر داخلی فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیر گروه مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی الغدیر تبریز
 • عضو کمیته منتخب هیات ممیزه منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی
 • رئیس شورای طرح و برنامه منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مرند
 • رئیس کمیته کارگروه نظام تحول اداری شهرستان مرند
فوق لیسانس مدیریت -گرایش سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه تهران
لیسانس رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تهران
دوره های آموزشی تخصصی :
دارای گواهینامه آموزشی در :

 • مدیریت کیفیت آموزش عالی
 • مدیریت استراتژیک در آموزش عالی
 • بهره وری در آموزش عالی
 • مدیریت در محیط آموزشی
 • دوره توجیهی مدیریت آموزش عالی
 • دوره تحول در نظام اداری کشور
پایان نامه ها :
 • نقش سیستهای اطلاعاتی مدیریت در بهبود مدیریت مدیران عالی  ( دوره کارشناسی ارشد ، ۱۳۷۴)
 • طراحی و تبیین الگوی تصمیم گیری استراتژیک در آموزش عالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دوره دکتری ، ۱۳۸۳)
استخدام حرفه ای(سوابق شغلی و اجرائی):
 • عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • رئیس مرکز کارآفرینی و رشد علم و فناوری علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیر گروه مدیریت کارآفرینی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
 • دبیر منطقه دو(شمالغرب کشور) دانشگاه آزاد اسلامی
 • رئیس شورای طرح و برنامه منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدیر گروه مطالعات سیستمی مرکز بهبود سیستمها و روشها
 • مسئول فرهنگی جهاد دانشگاهی (پردیس قم- دانشگاه تهران)
 • مسئول اداری مالی جهاد دانشگاهی (پردیس قم- دانشگاه تهران)
علایق و سوابق آموزشی و پژوهشی :
به مدت ۱۲ سال سابقه تدریس در دانشگاههای زیر:

 • دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
 • پردیس قم دانشگاه تهران
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد های مرند و تبریز و قزوین
 • مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذزبایجان شرقی
 • دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
 • دانشگاه پیام نور مرکز مرند
 • برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی برای دستگاههای اجرائی استان آذربایجان شرقی(مدیریت آینده-حفظ و ارتقاء کرامت مردم در نظام اداری-  تحول اداری – فساد اداری- سازمانهای یادگیرنده- طراحی ساختار سازمانی،استراتژیهای کارآفرینی ، تیم کاری ، …)
دروس تدریسی و مورد علاقه :
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک کارآفرینی
 • برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
 • مبانی کارآفرینی
 • روش تحقیق
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • تئوریهای مدیریت
 • مباحث ویژه در مدیریت
سوابق پژوهشی و انتشاراتی :
مقالات:

 • اهداف و ساختار سازمانی;
 • دانستنیهای مدیریت (  ۷ شماره)
 • بهره وری در صندوقهای قرض الحسنه
 • الگوی تصمیم گیری استراتژیک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • آسیب شناسی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در نظام اداری ایران
 • فناوری اطلاعات و رابطه آن با استقرارمدیریت دانش
 • اثر دولت الکترونیک در تحقق استراتژیهای سازمان ثبت احوال کشور
 • کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در تخصیص اعتبارات ویژه پژوهشی
 • ارزیابی راهبردهای حفظ و نگهداری نیروی انسانی و بررسی تاثیر آن بر رضایت  و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی بانک ملت)
 • وی‍‍‍ژگی های سازمانی و تاثیر آن بر کار آفرینی سازمان
 • رابطه بین عوامل محیطی موثر بر برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی کشور

طرحهای تحقیقاتی:

 • طراحی و تدوین برنامه جامع دانشگاههای منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی;
 • عضو تیم طراحی الگوی نظام نظارتی مطلوب در نظام اداری ایران
 • عضو تیم بازنگری و طراحی ساختار دانشگاه تهران
 • طراحی معیارهای کارآفرینی سازمانی با رویکرد دانشگاه تمدن ساز در دانشگاه علامه طباطبائی
 • طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیر داخلی فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیر گروه مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی الغدیر تبریز
 • عضو کمیته منتخب هیات ممیزه منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی
 • رئیس شورای طرح و برنامه منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مرند
 • رئیس کمیته کارگروه نظام تحول اداری شهرستان مرند

 

pixelstats trackingpixel
0

 1. حامد گنجی زاده گفت:

  با سلام و ممنون از سایت عالیتان
  آقای دکتر حسین پور از اساتید باسواد و باشخصیت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می باشند و زحمت زیادی برای دانشجوهایشان می کشند.

  1+
 2. M گفت:

  با سلام جناب دکتر حسین پور یکی از افتخارات کشور و قشر دانشگاهی می باشند .با آروزی موفقیت برای ایشان.

  0
 3. داود صدقی پور گفت:

  با عرض سلام خدمت دکتر داود حسین پور
  بنده نیز در دانشگاه مرند یکی از دانشجویان دکتر بودم هیچ رئیس دانشگاهی به اندازه ایشان برای دانشگاه مرند مفید نبوده است به غیر این باعث ایجاد دانشگاه‌هایی در شهرستان جلفا، هادیشهر،خروانق، گردید.هیچ ارباب رجوعی دست خالی از اتاقشان بیرون نمی آمد ای کاش همه مسئولان ما به اندازه ایشان برای مردمان خود دلسوز بودند.
  از خداوند متعال موفقیت روز افزون در تمامی مراحل زندگی را برای ایشان آرزومندم .اجرکم عندالله

  0
 4. داود صدقی پور گفت:

  باعرض سلام خدمت دکتر حسین پور
  بنده هم یکی از دانشجویان دکتر در دانشگاه مرند بودم.ایشان واقعا نه برای دانشجویان خود بلکه برای کل دانشجویان دلسوز بودند هیچ دانشجویی از اتاق ایشان که به عنوان رئیس دانشگاه بود، دست خالی بیرون نمی آمدند.ایشان مسبب ایجاد دانشگاه آزاد در جلفا،هادیشهر،خروانق بودند.ای کاش نصف مسئولان ما به اندازه دکتر برای اهالی خود مفید می بودند.
  از خداوند متعال برای ایشان موفقیت روز افزون در تمامی مراحل زندگی را آرزومندم.اجرکم عندالله

  0
 5. فرید شبانی گفت:

  با سلام
  جناب دکتر یکی ازپر طرف دار ترین افراد منطقه هستن درسته لایق اینکه از کلاس های استاد استفاده کنیم نبودیم ولی توفیق پیدا کردیم استاد را در رسیدن به مقام نمایندگی مجلس همراهی نماییم

  0
 6. هادی گفت:

  دکترحسین پور شخصیت کاریزماتیکی دارند

  0
 7. بهزاد علی محمدی فرد گفت:

  باسلام.دکتر حسین پور یکی از اساتید به نام و زحمت کش دانشگاه مرند بودند و در حال حاضر مقام و رتبه بسیار عالی و ارزشمندی در سطح کشور کسب کرده اند.ایشان یکی از افتخارات شهرستان مرند و آذربایجان شرقی میباشند و ما برای همیشه به ایشان افتخار خواهیم کرد.با تشکر.بهزاد علی محمدی فرد از ارومیه.

  0
 8. بهزاد علی محمدی فرد گفت:

  باسلام.دکتر حسین پور یکی از اساتید به نام و زحمت کش دانشگاه مرند بودند و در حال حاضر مقام و رتبه بسیار عالی و ارزشمندی در سطح کشور کسب کرده اند.ایشان یکی از افتخارات شهرستان مرند و آذربایجان شرقی میباشند و ما برای همیشه به ایشان افتخار خواهیم کرد.با تشکر.بهزاد علی محمدی فرد از ارومیه.

  1+
 9. عین الله خاقانی گفت:

  باسلام خدمت آقای دکتر حسین پور .ایشان انسانی منطقی بامتانت واز سطح علمی بالایی برخورداراست .دوستت داریم
  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه عین الله خاقانی

  0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *